Drukmanager

Pressure Manager© is een op Windows® gebaseerd programma dat de installatie, werking en gegevensverzameling van de Crescent Design Hydraulic Burst Leak Tester (HBLT) kan beheren. Met het programma kan een gebruiker snel tests of scripts invoeren, bewerken en uitvoeren. Tijdens het uitvoeren van een test of script geeft Pressure Manager© een grafiek weer van de huidige druk, maximale druk en een van de vier volumetraces. Bovendien stelt Pressure Manager de gebruiker in staat om de verzamelde gegevens op te slaan voor latere analyse of grafieken.

Scripting is de combinatie van op druk en volume gerichte opdrachten waarmee de gebruiker tests kan ontwerpen met een veel grotere flexibiliteit dan die welke in de HBLT zijn ingebouwd. De commando's bestaan ​​uit drie hoofdtypen. Het eerste type bestaat uit opdrachten die parameters instellen zoals hellingssnelheid of burstsnelheid. Het tweede type bestaat uit opdrachten die de HBLT instrueren om een ​​basishandeling uit te voeren, zoals RUN TO TARGET 1000, die de HBLT instrueert om de druk te veranderen in 1000 PSI met de momenteel ingestelde hellingssnelheid. Het derde type bestaat uit opdrachten die de uitvoering van scripts besturen, zoals instructies voor looping en vertakking. Een voorbeeld is een script dat in eerste instantie trapsgewijs naar 300 PSI controleert op lekken. Daarna zou het script verder gaan met het uitvoeren van een vermoeiingstest bij de verwachte werkdruk. Ten slotte zou het script kunnen oplopen tot een hoge druk die gegarandeerd productstoringen veroorzaakt. Door waar nodig testen te combineren, wordt tijd bespaard.

Pressure Manager© biedt vier belangrijke voordelen ten opzichte van stand-alone HBLT-bewerkingen. Ten eerste biedt Pressure Manager© zowel snelheid als bedieningsgemak. De Windows-interface is bij veel mensen bekend en zorgt voor snellere gegevensinvoer en bediening. Ten tweede geven de grafieken meer informatie over het gedrag van het product tijdens de test. De operator kan bewijzen van productconformiteit of lekken detecteren voordat ze door de HBLT worden gedetecteerd. Ten derde verzamelt Pressure Manager© de gegevens voor toekomstige gedetailleerde analyse. Pressure Manager© slaat de gegevens op in een vorm die de meeste grafische en analyseprogramma's kunnen importeren. Ten vierde biedt Pressure Manager© aangepaste scriptingmogelijkheden. Dit stelt de operator in staat om een ​​test te ontwerpen die specifiek is voor een product. De scripting maakt het ook mogelijk om de volumebesturingsopdrachten te gebruiken die niet beschikbaar zijn vanaf het HBLT-frontpaneel.

Handleidingen voor drukbeheer

Klik op onderstaande links om te downloaden.

HBLT

Bedieningshandleiding v1.41

Bedieningshandleiding v1.51

Bedieningshandleiding v1.60

Bedieningshandleiding v1.61

Bedieningshandleiding v1.62

Bedieningshandleiding v1.63

Bedieningshandleiding v1.64

Bedieningshandleiding v1.65

Bedieningshandleiding v1.66

Bedieningshandleiding v1.67

Snelstartinstructies

Volume versus druk

Volumelevering is een functie van Pressure Manager-scripts en de HBLT die de levering of verwijdering van een hoeveelheid water naar of van een product tegen een gespecificeerde snelheid mogelijk maakt. Tijdens de levering geeft Drukmanager de huidige druk en het geleverde volume weer. Observatie van deze gegevens kan het gedrag van een product verifiëren of inzicht geven.