Copyright © 2021 Crescent Design, Inc.

Eigendom van auteursrechten
Het auteursrecht op deze website en het materiaal op deze website (inclusief maar niet beperkt tot de tekst, computercode, illustraties, foto's, afbeeldingen, muziek, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal op deze website) is eigendom van Crescent Design, Inc. (“ons”, “wij” of “onze”).

Copyright licentie
Crescent Design, Inc. verleent u een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije herroepbare licentie om:

  • deze website en het materiaal op deze website bekijken op een computer of mobiel apparaat via een webbrowser;
  • deze website en het materiaal op deze website kopiëren en opslaan in het cachegeheugen van uw webbrowser; en
  • pagina's van deze website afdrukken voor eigen (persoonlijk en niet-commercieel) gebruik.

Crescent Design, Inc. verleent u geen andere rechten met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Met andere woorden, alle andere rechten zijn voorbehouden.

Voor alle duidelijkheid: u mag deze website of het materiaal op deze website (in welke vorm of media dan ook) niet aanpassen, bewerken, wijzigen, transformeren, publiceren, opnieuw publiceren, distribueren, herdistribueren, uitzenden, opnieuw uitzenden of in het openbaar tonen of afspelen op deze website (in welke vorm of media dan ook). voorafgaande schriftelijke toestemming van Crescent Design, Inc.

data mining
Het geautomatiseerd en / of systematisch verzamelen van gegevens van deze website is verboden.

machtigingen
U kunt toestemming vragen om het auteursrechtelijk beschermde materiaal op deze website te gebruiken door te schrijven naar info@crd-bw-bwfp-wp-prod.azurewebsites.net of:

Christina Koning
6370 Nancy Ridge Drive, Suite 105
San Diego, Californië 92121

Handhaving van auteursrechten

Crescent Design, Inc. neemt de bescherming van zijn auteursrecht zeer serieus.

Als Crescent Design, Inc. ontdekt dat u het auteursrechtelijk beschermde materiaal hebt gebruikt in strijd met de bovenstaande licentie, kan Crescent Design, Inc. juridische procedures tegen u aanspannen om geldelijke schadevergoeding en een gerechtelijk bevel te vragen om u te stoppen met het gebruik van dat materiaal. U kunt ook worden veroordeeld tot het betalen van gerechtskosten.

Als u zich bewust wordt van enig gebruik van Crescent Design, Inc.'s auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in strijd is of kan zijn met de bovenstaande licentie, meld dit dan per e-mail aan info@crd-bw-bwfp-wp-prod.azurewebsites.net of per post naar:

Christina Koning
6370 Nancy Ridge Drive, Suite 105
San Diego, Californië 92121

Inbreukmakend materiaal
Als u materiaal op de website ontdekt waarvan u denkt dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht of dat van een andere persoon, meld dit dan per e-mail aan info@crd-bw-bwfp-wp-prod.azurewebsites.net of per post naar:

Christina Koning
6370 Nancy Ridge Drive, Suite 105
San Diego, Californië 92121